Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Wybitny naukowiec, psychiatra i humanista Antoni Kępiński w swojej twórczości literackiej mówi o procesie diagnozowania psychologicznego jako o uważnym spotkaniu z drugą osobą, stawia nacisk na jego podmiotowość i rolę. Diagnoza psychologiczna tworzona jest dla człowieka i to on powinien być przede wszystkim widziany, nie jego chorobowa etykieta nazywana schizofrenią, depresją czy zaburzeniami lękowymi.

Na czym polega diagnoza psychologiczna?

Proces diagnostyczny prowadzony jest przez doświadczonego psychologa i jego celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnych stref życia i funkcjonowania pacjenta. Specjalista stara się jak najlepiej poznać sposób funkcjonowania osoby w otoczeniu, mechanizmy radzenia sobie z emocjami, funkcjonowanie poznawcze, relacje czy system wartości. Cały proces opiera się na uważnej rozmowie, obserwacji i użyciu testów diagnostycznych. Może wyjaśniać wiele różnych poziomów funkcjonowania pacjenta – wszystko zależy od tego, z jakimi zmartwieniami zmaga się na co dzień.

W przypadku analizy specyficznych zaburzeń psychicznych swoją uwagę skupiamy na:

  • poznaniu objawów charakterystycznych dla danego zaburzenia,
  • dotarciu do przyczyn występowania dyskomfortu i określeniu skutków, które za sobą pociąga występowanie określonego zaburzenia,
  • poszukiwaniu czynników i zasobów, które mogą okazać się pomocne w terapii.

Elementy diagnozy psychologicznej

Proces diagnostyczny najczęściej trwa 1-3 spotkań. Możemy wyróżnić trzy elementy, które wchodzą w jego skład:

  • wywiad psychologiczny
  • diagnostyka, w której zawiera się użycie testów psychologicznych
  • omówienie wyników i perspektyw na dalszy proces terapeutyczny

Proces psychologicznego diagnozowania jest niezwykle wartościowym źródłem informacji o samym sobie. Pozwala lepiej zrozumieć własne mechanizmy myślowe i utarte sposoby reagowania na otoczenie. Może stanowić ziarno, z którego wyrosną dalsze plony w postaci rozpoczęcia psychoterapii lub skorzystania z innej formy wsparcia psychologicznego. W naszej klinice narzędzia diagnostyczne dobieramy przede wszystkim na podstawie potrzeb pacjenta. Oprócz rozmowy i obserwacji mogą się do nich zaliczać kwestionariusze inteligencji, testy osobowości czy np. testy projekcyjne (ich zadaniem jest dotarcie do treści znajdujących się w nieświadomości pacjenta).

Jeśli czujesz, że mógł/mogła byś skorzystać na konsultacji ze specjalistą, serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z nami. Razem możemy ocenić, co możesz zrobić, by ulżyć cierpieniu lub podnieść jakość swojego funkcjonowania.

Ta strona internetowa używa plików cookies, aby zapewnić Ci jak najlepszą jakość usług. Kontynuując przeglądanie akceptujesz naszą politykę prywatności.